Abteilungen

Portrait Paul Sutterlüty

Bürgermeister
Bürgermeister: Dr. Paul Sutterlüty
Telefon: +43 5512 22160
E-Mail (offiziell): paul.sutterluety@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Bürgermeister


Portrait Marc Meusburger

Amtsleitung
Gemeindesekretär: Marc Meusburger
Telefon: +43 5512 2216 17
E-Mail (offiziell): marc.meusburger@egg.cnv.at
Ort: Loco, 6863 Egg
wegfinder


verwaltung

Allgemeine Verwaltung
Leitung: Marc Meusburger
Telefon: +43 5512 2216 17
E-Mail (offiziell): marc.meusburger@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Allgemeine Verwaltung


bauen

Bauamt
Leitung: Norbert Greussing
Telefon: +43 5512 2216 13
E-Mail (offiziell): norbert.greussing@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Bauamt


Bürgerservice

Bürgerservice
Leitung: Jana Schneider
Telefon: +43 5512 2216 12
E-Mail (offiziell): jana.schneider@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder


finanzen

Finanzabteilung
Leitung: Wolfgang Michl
Telefon: +43 5512 2216 24
E-Mail (offiziell): wolfgang.michl@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Finanzabteilung


Logo Postpartnerstelle

Postpartnerstelle
Leitung: Luca Minatti
Telefon: +43 5512 2216 23
E-Mail (offiziell): pp.6863@post.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Postpartnerstelle


hochzeit

Standesamt
Leitung: Klaus Willi
Telefon: +43 5512 2216 16
E-Mail (offiziell): klaus.willi@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Standesamt


Tourismusbüro

Tourismusbüro
Leitung: Gerda Meusburger
Telefon: +43 5512 2216 22
E-Mail (offiziell): gerda.meusburger@egg.cnv.at
Ort: Loco 873, 6863 Egg
wegfinder
zum Lageplanfür Tourismusbüro